Ponuka Vyhľadať

Kvalitou
ku klasike

100 %
vyberaná
kvalita

Starostlivo vyberané suroviny prechádzajú procesom prísnej kontroly – od okamihu, kedy vstupujú do výroby, až do chvíle, kedy sa balia už ako hotové výrobky.

Prísna
kontrola

Starostlivo vyberané
suroviny

Balenie
výrobkov

Kvalita a bezpečnosť
potravín

Naším cieľom je vyrábať produkty najvyššej kvality zodpovedajúce predpisom pre ochranu zdravia a v súlade so správnou výrobnou praxou a zásadami riadenia kvality a bezpečnosti potravín.

Základom riadenia výroby sú normy, predpisy a princípy vychádzajúce zo systému riadenia kvality spoločnosti Podravka a požiadaviek týkajúcich sa riadenia bezpečnosti potravín. Podstatným článkom riadenia je aj sústavné vzdelávanie našich zamestnancov. Proces riadenia kvality sa začína kontrolou vstupných surovín v súlade s existujúcou chorvátskou a európskou legislatívou, ako aj s právnymi predpismi krajín, do ktorých spoločnosť Podravka vyváža svoje výrobky. Nespracované suroviny prechádzajú viacerými úrovňami kontroly, ktorá zahŕňa overenie dokumentácie, previerky zo strany príslušných kontrolných orgánov, ako aj rozbor vzoriek v laboratóriách pre kontrolu kvality spoločnosti Podravka a tiež v akreditovaných nezávislých laboratóriách. Monitorovanie kvality na všetkých stupňoch výroby pokračuje kontrolou polotovarov a výstupnou kontrolou hotových výrobkov pred tým, ako sa dostanú do predaja.

Viac ako 60-ročná
tradícia

50

Vďaka vysokej kvalite, inováciám výrobného procesu, svojim výrobkom, komunikácii a sledovaniu najnovších výživových trendov je značka Podravka známa po celom svete, na všetkých piatich kontinentoch.

Podravka si získala srdcia používateľov a neustále si udržiava ich priazeň tým, že načúva ich stravovacím potrebám a chutiam a taktiež vďaka tomu, že svoje výrobky prispôsobuje špecifikám jednotlivých národných kuchýň.

Zdieľať s priateľmi