Ponuka Vyhľadať

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia na www.lenvarspodravkou.sk

1)     Základné informácie

 Tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len: Zásady) charakterizujú, ktoré z vašich osobných údajov zbierame, ako ich spracúvame a na aké účely používame, ako aj vaše práva súvisiace s vašimi údajmi.

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., Jesenského 1486, 96001 Zvolen (ďalej len: „Podravka“, „my“, „nás“ alebo „náš“) spracúva osobné údaje používateľov svojich služieb a návštevníkov webovej stránky www.lenvarspodravkou.sk v súlade s platným všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (General Data Protection regulation (GDPR) 2016/679).

My rešpektujeme vaše súkromie a spracúvame vaše osobné údaje čestne a v súlade so zákonom, výhradne podľa platných legálnych základov alebo v závislosti od vášho súhlasu.

2)     Spôsoby a účely spracovania osobných údajov

 Reklamné správy

 Ak si želáte prijímať reklamné správy o našich výrobkoch a službách, môžete jednoducho prihlásiť vašu emailovú adresu do formulára na webovej stránke bez potreby registrácie. Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť pre odhlásenie z prijímania reklamných správ tak, že nám pošlete email na podravka@podravka.sk so žiadosťou o odstránenie z databázy príjemcov alebo si zvolíte možnosť odstránenia vášho súhlasu v prijatej informačnej správe.

Výherné hry a žrebovanie cien

 Príležitostne organizujeme výherné hry alebo iné súťaže. Osobné údaje, ktoré touto cestou zbierame, spracúvame výhradne na účely výherných hier, t.j. súťaží (napr. uverejnenie mena výhercu, kontaktovanie výhercu, doručenie ceny, atď.). Na účasť v hre alebo v súťaži potrebujeme vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu doručenia. V prípade potreby môžeme žiadať o dodatočné informácie, ktoré budú zadefinované v pravidlách súťaže/ žrebovaní cien.

Zozbierané údaje budú uschované na nevyhnutnú dobu podľa platnej legislatívy, po jej uplynutí budú odstránené. Ak ste súhlasili s prijímaním reklamných správ pri zadávaní údajov do súťažného formulára, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z prijímania reklamných správ tak, že si zvolíte možnosť odstránenia vášho súhlasu v prijatej reklamnej správe.

Kontakt

 Ak nás kontaktujete s nejakou otázkou, poskytnuté údaje spracujeme len do takej miery, aby sme vám mohli poskytnúť žiadanú informáciu.

Osobné údaje nevyhnutné na vyriešenie sťažností na produkty budú uschované len na nevyhnutnú dobu od dátumu prijatia v súlade s nariadeniami spravujúcimi zákazníkove práva.

3)     Prijímatelia osobných údajov

 Podravka poskytne vaše osobné údaje ostatným príjemcom výhradne podľa legálnych záväzkov, t.j. oprávnená požiadavka od oprávneného verejného orgánu (napr. súd).

V prípade potreby  budú osobné údaje poskytnuté dôveryhodným partnerom (výkonná moc na spracovanie údajov) na účely poskytnutia podpory používateľov, informácie o údržbe systému, výskumov trhu alebo podobné potreby, s povinným využitím dôvernosti a opatrení o ochrane údajov.

4)     Ochrana osobných údajov

 Zozbierané osobné údaje spracúvame povinne s použitím vhodných legálnych, technických a bezpečnostných opatrení organizácie, aby sme zabránili neoprávnenému spracovaniu údajov. Prístup k vašim osobných údajom je limitovaný len na tých zamestnancov, ktorí ich potrebujú na poskytovanie našich služieb. Nepretržite vzdelávame našich zamestnancov o dôležitosti dôvernosti údajov a o ochrane súkromia a vašich údajov. Zbierame len tie údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie otázky a neuschovávame ich dlhšie ako je nutné, t.j. určené legislatívou.

5)     Vaše práva

 Kedykoľvek môžete požiadať o informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a o uplatnenie nasledujúcich práv:

  • prístup k údajom spojených s vami
  • úpravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, aby boli vždy pravdivé
  • vymazanie osobných údajov (aj bez oprávnených dôvodov na zachovanie údajov)
  • obmedzenie spracovania osobných údajov, napr. v prípade sťažnosti o správnosti osobných údajov, dokým neoveríme ich správnosť
  • odstránenie súhlasu na spracovanie údajov (t.j. pri prijímaní reklamných správ)

Ak veríte, že vaše práva boli porušené, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

6)     Ochrana osobných údajov kontakt

 Žiadosti, sťažnosti alebo otázky ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu podravka@podravka.sk.

V súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, každá žiadosť/ otázka bude vyriešená tak skoro, ako to bude možné a najneskôr do 30 dní od prijatia.

Ak nás kontaktujete a splníte tieto požiadavky, vynaložíme oprávnené úsilie na potvrdenie vašej identity a zabránime neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov.

Kontaktná osoba pre Zásady ochrany súkromia

 PODRAVKA INTERNATIONAL

Jesenského 1486  

96001 Zvolen

Tel.: + 421 45 524 09 11

Fax: + 421 45 524 09 10

E-mail: podravka@podravka.sk

V prípade, že sa tieto Zásady zmenia, budeme vás o tom na tejto stránke informovať a aktualizujeme dátum poslednej úpravy.

Tieto Zásady boli naposledy upravené 23. mája 2018.

Zdieľať s priateľmi