Nabídka Hledat

Od kvality
ke klasice

100 %
vybraná
kvalita

Pečlivě vybrané suroviny určené pro naše výrobky procházejí procesem přísné kontroly - od okamžiku, kdy vstupují do výroby, až do chvíle, kdy jsou baleny jako hotové výrobky.

Přísná
kontrola

Pečlivě vybrané
suroviny

Balení
výrobků

Kvalita a bezpečnost
potravin

Naším cílem je vyrábět produkty nejvyšší kvality, které splňují hygienické a bezpečnostní předpisy, a v souladu s osvědčenými postupy a principy řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Základem řízení výroby jsou normy, předpisy a zásady vycházející ze systému řízení kvality společnosti Podravka a požadavky týkající se bezpečnosti potravin. Podstatným článkem řízení je i neustálé vzdělávání našich zaměstnanců. Proces řízení kvality začíná kontrolu vstupních surovin v souladu se stávající chorvatskou a evropskou legislativou, jakož i s právními předpisy zemí, do kterých Podravka své výrobky vyváží. Nezpracované suroviny procházejí několika úrovněmi kontroly, které zahrnují ověření dokumentace, inspekci ze strany příslušných kontrolních orgánů, jakož i rozbor vzorků v laboratořích pro kontrolu kvality společnosti Podravka nebo v akreditovaných nezávislých laboratořích. Monitorování všech fází výroby pokračuje kontrolou kvality polotovarů a výstupní kontrolou hotových výrobků předtím, než jsou dodány na trh.

Více než 60 letá
tradice

50

Díky vysoké kvalitě, inovaci výrobního procesu, našim výrobkům, komunikaci a sledování nejnovějších trendů je Podravka uznávanou značkou po celém světě, na všech pěti kontinentech.

Podravka si získala srdce svých zákazníků a neustále si udržuje jejich přízeň tím, že naslouchá jejich stravovacím potřebám a chutím, a také díky tomu, že své výrobky přizpůsobuje jednotlivým národním kuchyním.

Sdílet s přáteli

podravka-eshop.cz