Nabídka Hledat

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Politika ochrany osobních údajů na internetových stránkách Podravky - Lagris a.s.

Podravka - Lagris a.s. si je vědoma toho, že mnozí spotřebitelé a ostatní uživatelé, kteří navštěvují její webové stránky, se obávají zneužití svých údajů, které zaslali on-line, a ptají se, jak jsou jejich data chráněna.

Abychom vyřešili tento problém a dokázali, že ochrana osobních dat je pro nás velmi důležitá, zvláště pokud se jedná o děti, které navštěvují naše stránky, vytvořili jsme a důsledně provádíme politiku ochrany osobních údajů na svých internetových stránkách. Proto vás prosíme, abyste si je čas od času prověřili, zda nedošlo nějakým změnám. Politika ochrany osobních dat se skládá ze dvou částí:

1. Ochrana osobních dat na webových stránkách Podravky - Lagris a.s. - obecně

2. Ochrana osobních dat dětí na webových stránkách Podravky - Lagris a.s.

3. Prohlášení správce o zpracování osobních údajů

1. Ochrana osobních dat na webových stránkách Podravky - Lagris a.s. - obecně

Shromažďujeme jenom takové osobní údaje, které nám zašlete dobrovolně. Nevyžadujeme od vás tyto údaje, abychom vám umožnili přístup na naše stránky a nevyžadujeme více údajů, než kolik je opravdu potřeba k účasti na některých akcích na našich stránkách. Osobní data požadujeme především proto, abychom vám mohli zasílat změny a novinky elektronickou poštou, abyste se mohli zapojit do výherních soutěží a abychom mohli informovat výherce, zasílat publikace, brožury a jiné propagační materiály, odpovědět na vaše dotazy nebo vám mohli poradit. Neprodáváme, nepřenášíme, neodtajňujeme data, která shromáždíme na našich webových stránkách, nikomu mimo společnost Podravka – Lagris a.s. bez vašeho svolení. S výjimkou případů (1), kdy jsme přesvědčeni, že máme zákonnou povinnost odtajnit taková data, a (2) určeným dodavatelům, kteří pomáhají společnosti Podravka – Lagris a.s. při udržování a provádění aktivit na svých stránkách, včetně například udělování cen v některých soutěžích na internetu. Někdy poskytujeme údaje o našich uživatelích, které jsou všeobecné, statistické a neosobní (například procento mužských a ženských návštěvníků našich stránek) obchodním partnerům, sponzorům a ostatním třetím osobám za účelem přizpůsobování nebo vylepšování obsahu a propagace na našich stránkách pro dobro našich uživatelů.

1.1. Ochrana údajů

Chceme jasně říci, že při návštěvách těchto stránek zůstávají vaše data tajná, pokud si nepřejete sami je dobrovolně odtajnit.

Zavazujeme se, že kromě za účelem zákonného vyšetřování nebudeme poskytovat nikomu data, která jsme přijali.

1.1.1. Statistika serveru

Náš server globální sítě využívá statistický software. Ty programy jsou standardním znakem všech web serverů a nejsou charakteristické jen pro naše stránky. Takové statistické programy nám umožňují určení takových údajů, které nejvíce nebo nejméně zajímají naše uživatele, jaký vyhledávač je nutno zavést, efektivitu struktury naší lokality a návštěvnost našich stránek.

1.1.2. Zasílání vzkazů elektronickou poštou

Když nám posíláte elektronickou poštu (email) s osobními daty, podle kterých je vás možno identifikovat, ať už přes email vzkaz s dotazem nebo komentářem, nebo přes formulář, který nám posíláte elektronickou poštou, my tyto údaje využíváme za účelem splnění vašich požadavků. Možná zašleme váš e-mail  jiným zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří mohou lépe odpovědět na vaše dotazy.

1.2. Bezpečnost dat

Pro zabezpečení informací na webu www.jenomvarspodravkou.cz a pro zajištění dostupnosti obsahu, funkcí a služeb www.jenomvarspodravkou.cz všem uživatelům je v tomto počítačovém systému používán software, který monitoruje on-line návštěvy sítě a rozpoznává neautorizované pokusy o stahování nebo změnu dat, stejně jako pokusy, které by mohly způsobit jiná poškození. Neoprávněné pokusy o stahování nebo změnu dat jsou na webu www.jenomvarspodravkou.cz přísně zakázány. 

Soubory Cookies

Na webu www.jenomvarspodravkou.cz si rezervujeme právo používat tzv. Cookies.

Co jsou soubory Cookies? Soubory Cookies představují datové soubory, které se používají jako váš osobní anonymní identifikátor, a to tak, že příslušná stránka na webu www.jenomvarspodravkou.cz, kterou navštívíte, bude odeslána do vašeho prohlížeče.

Účel souborů Cookies. Když navštívíte příslušné stránky na webu www.jenomvarspodravkou.cz, pošleme vám soubory Cookies, které budou uloženy ve vašem počítači; tyto soubory slouží k označení informací o vašich předchozích návštěvách (například počet vašich návštěv na stránkách www.jenomvarspodravkou.cz). To znamená, že při vaší příští návštěvě na stránkách www.jenomvarspodravkou.cz najdeme příslušné soubory Cookies a načteme data, která jsou v nich zapsaná. Soubory Cookies neobsahují vaše osobní údaje, ale umožňují rychlejší a efektivnější aktivaci informací, dat a nastavení, které jste dříve použili při návštěvě a používání stránek www.jenomvarspodravkou.cz. Naše Cookies ve vašem počítači nejsou přístupné jiným webům, které nepatří k webu www.jenomvarspodravkou.cz.

Www.jenomvarspodravkou.cz udržuje statistický přehled o návštěvách na webu za účelem získání základních informací o úspěšnosti a atraktivitě webových stránek, a to pomocí služby třetí strany s názvem Google Analytics. Další informace o této službě, která je poskytována třetí stranou, a o možnostech uživatelů při úpravách souborů Cookies potřebných pro tento proces naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Abychom vám mohli poskytovat lepší uživatelské zkušenosti a abychom byli schopni vytvářet efektivní plány budoucích marketingových kampaní a publikovat obsahy, které jsou vhodné pro vaše zájmy, používáme nástroj „Google Analytics Demographics and Interest Reporting“ (Demografické údaje a přehledy zájmů Google Analytics), který shromažďuje informace o věku, pohlaví a zájmech uživatelů.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics pro účely opětovného cílení.

Deaktivace souborů Cookies. Výběrem této volby v nabídce Nástroje/Možnosti ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat příjem souborů Cookies na webu www.jenomvarspodravkou.cz.

1.3. Ankety a dotazníky

Občas provádíme na našich stránkách ankety a dotazníky. Údaje, které shromáždíme, se používají výhradně pro potřeby společnosti Podravka – Lagris a.s. Pokud na některých našich stránkách zveřejníme vzorek ankety, takový vzorek neobsahuje osobní data.

1.4. Propagační výherní soutěže

Naše stránky často obsahují informace o různých soutěžích, které organizujeme. V těch případech využíváme vaše údaje pouze za účelem realizace soutěžní hry (např. navázání kontaktu s vámi v případě výhry). Neposkytujeme tyto informace nikomu mimo společnost Podravka – Lagris a.s., kromě partnerů, kteří nám pomáhají organizovat soutěže a kteří mají zákonnou povinnost chránit tajnost všech dostupných dat. Po skončení soutěže se po uplynutí určité doby všechna data vymažou.

2. Ochrana osobních dat dětí na internetových stránkách Podravky - Lagris a.s.

V bezprostřední komunikaci na internetu s dětmi jsme vědomi mimořádných problémů, jaké vyžaduje ochrana jejich soukromí. Naše internet stránky, které by mohly být lákavé pro děti a eventuálně získat osobní data dětí mladších než 14 let, jsou vytvořeny tak, aby v co největší míře chránily dětská práva a jejich soukromí. V souladu s tím my:

    Neshromažďujeme, nevyužíváme a neodtajňujeme data, s jejichž pomocí je možno kontaktovat děti na internetu, kromě v případech propagačních internetových soutěží. Takové údaje ke kontaktům na internetu se využívají bez povolení rodičů pouze k bezprostředním odpovědím na dotazy dětí a nebudou se využívat k žádným jiným účelům;

    Neshromažďujeme osobní data pro kontakty mimo internet, kromě za účelem zaslání výhry, a to pouze s povolením rodičů;

    Neposkytujeme třetím osobám žádné osobní údaje bez předchozího povolení rodičů;

    Neumožňujeme dětem, aby bez povolení rodičů zveřejňovaly nebo jiným způsobem distribuovaly osobní údaje nebo jiné materiály, které nám posílají a pomocí kterých mohou být kontaktovány, ani nepodněcujeme děti, aby kvůli účasti v soutěži nebo jiné akci zasílaly více údajů, než je potřeba k účasti v této aktivitě.

My samozřejmě na svých webových stránkách organizujeme a prezentujeme výherní soutěže, které by mohly být pro děti lákavé. V případech, kdy je povolena účast dětem mladším než 14 let, požadujeme od dítěte, aby nejprve požádalo o povolení rodiče nebo zákonné zástupce, a aby napsalo e-mailovou adresu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Údaje, které dostaneme v soutěžích, nevyužíváme k jiným účelům kromě uzavření soutěže a neposkytujeme tato data nikomu mimo společnost Podravka – Lagris a.s. (s výjimkou již zmiňovaných partnerů), kromě v případě, kdy jsme na to důrazně upozornili rodiče. Osobní data dětí i rodičů se vymažou z naší databáze po uplynutí určité doby po ukončení soutěže.

Můžeme povolit dítěti, aby nám poslalo elektronický vzkaz nebo takový vzkaz poslalo přes naše stránky kamarádovi. Odpovíme nebo zašleme e-mail vzkaz, ale nebudeme uchovávat jména, adresy ani e-mail vzkazy v naší operativní databázi, ani poskytovat tato data třetím osobám.

Jako rodiče nebo zákonní zástupci máte právo zažádat o nahlédnutí do všech osobních údajů vašeho dítěte, které jsme dostali na některé z našich stránek, můžete vyžadovat výmaz údajů (pokuse stále ještě nacházejí v naší databázi), a/nebo nám zakázat používat v budoucnosti data vašeho dítěte. Pokud jste rodič a přejete si využít toto své právo, kontaktujte nás.

Kontrola

Můžete si kdykoliv vyžádat přehled všech osobních dat, které jsme od vás dostali na některé z adres na síti. Můžeme na vaši žádost aktualizovat, opravit nebo vymazat tato data (pokud se ještě stále nacházejí v našich databázích), nebo je přestaneme používat. Pokud chcete toto právo využít, kontaktujte nás.

Odkazy

Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že všechna přesměrování z našich webových stránek odkázala vás a/nebo vaše dítě na internet stránky, jejichž obsah je kvalitní v tom smyslu, že nepodněcuje na negativnosti. Protože se ale stránky a adresy na síti rychle mění, nemůžeme vám vždy ručit za obsah každé adresy, na kterou vás nasměrujeme.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pochybnosti v souvislosti s naší Politikou ochrany osobních dat nebo s vaší zkušeností s touto internet adresou, napište nám to, prosíme vás.

Změny a ukončení politiky ochrany osobních údajů.

Podravka - Lagris a.s. si vyhrazuje právo změn nebo zrušení všech nebo některých částí této webové lokality, jakož i politiky ochrany osobních dat v kterémkoliv okamžiku. Změny nabývají platnosti zveřejněním na této adrese nebo informováním uživatelů. Ochrana osobních dat se používá do zrušení z vaší strany nebo ze strany společnosti Podravka - Lagris a.s. Vaše zrušení z jakýchkoliv důvodů znamená ukončení užívání těchto stránek a zrušení všech materiálů a obsahů z této webové lokality.

3. Prohlášení správce o zpracování osobních údajů

3.1  Všeobecné informace

Správce osobních údajů je společnost Podravka – Lagris a.s.

Se sídlem:

Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota

IČ:

25510487

Zapsaná:

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2495

Zastoupená:

Předsedou představenstva Marko Viteljem

Email:

marko.vitelj@podravka.cz

Telefon:

577 658 200

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „ GDPR“) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného Nařízení.

Osobní údaje jsou spravovány pro potřeby a za účelem uvedeným v dokumentaci dostupné v době sběru osobních údajů. Jsou zpracovávány v sídle společnosti Podravka – Lagris a.s. uvedeném správcem.

V souladu s nařízením EU 2016/679 jsou osobní údaje zpracovávány a v případě oprávněného zájmu i předávány dalším zpracovatelům, jejichž zájem je chráněn zákonným zájmem nebo jiným zájmem, jež je v rovnováze s požadavkem subjektu osobních údajů. Každý další zpracovatel je uveden v seznamu zpracovatelů, který je dostupný v sídle uvedeném správcem a také na vyžádání.

Oprávněnost jakéhokoliv požadavku týkající se výkonu práv či informací ohledně osobních údajů bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Kontaktní údaje pro předání požadavku

V listinné podobě na adresu:

Podravka – Lagris a.s.

Dolní Lhota 39

763 23 Dolní Lhota

V elektronické podobě na email:

gdpr@podravka.cz

Osobně v sídle společnosti:

Dolní Lhota 39

763 23 Dolní Lhota

 

3.2  Způsoby a účely zpracování osobních údajů

Reklamní sdělení                                                          

Pokud si přejete dostávat reklamní sdělení o našich výrobcích a službách, můžete se jednoduše přihlásit se svou e-mailovou adresou na webový formulář bez nutnosti registrace. Přijímání reklamních sdělení můžete kdykoli odhlásit, a to tak, že na výše uvedený kontakt pošlete e-mail se žádostí, abychom Vás odstranili z databáze příjemců, nebo v doručeném reklamním sdělení zvolíte možnost zrušit váš souhlas.

Reklamní hry o ceny a losování o ceny

Občas pořádáme hry o ceny a jiné soutěže. Osobní údaje, které takto shromažďujeme, jsou zpracovávány pouze pro účely dané hry o ceny, tj. soutěže (např. pro zveřejnění jména výherce, kontaktování výherce, doručení ceny apod.). Pro účast ve hře o ceny nebo v soutěži potřebujeme vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a doručovací adresu. V případě potřeby můžeme požádat o další informace, které budou stanoveny v pravidlech hry o ceny / losování o ceny.

Veškeré shromážděné údaje budou vymazány po vypršení 6 měsíců od oznámení výherce. Pokud jste souhlasili s přijímáním reklamních sdělení na formuláři se žádostí o účast ve hře o ceny, můžete se kdykoli odhlásit tím, že v doručeném reklamním sdělení zvolíte možnost zrušit váš souhlas.

Kontakt

Pokud nás kontaktujete s dotazy, zpracujeme uvedené údaje pouze za tím účelem, abychom vám poskytli požadované informace.

Osobní údaje potřebné pro vyřešení reklamace výrobku budou uchovávány po dobu 12 měsíců od data jejího doručení v souladu s předpisy upravujícími práva spotřebitelů.

3.3  Příjemci osobních údajů

Podravka bude vaše osobní údaje předávat jiným příjemcům pouze na základě zákonné povinnosti, tj. na odůvodněnou žádost oprávněného veřejného orgánu (např. soudů).

V případě potřeby budou osobní údaje předávány rovněž důvěryhodným partnerům (zpracovatelům údajů) za účelem zajištění podpory uživatelů, údržby informačního systému, průzkumu trhu nebo k podobným účelům, s povinnou žádostí o zachování mlčenlivosti a zajištění opatření na ochranu údajů.

3.4  Ochrana osobních údajů

Nashromážděné osobní údaje jsou zpracovávány při povinném uplatnění vhodných právních, technických a organizačních bezpečnostních opatření zabraňujících nepovolenému zpracování údajů. Přístup k vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance, kteří je potřebují k poskytování našich služeb. Své zaměstnance průběžně školíme ohledně důležitosti utajení údajů a ochrany soukromí a vašich údajů. Shromažďujeme pouze údaje potřebné pro příslušné zpracování a neuchováváme je déle, než je zapotřebí, tj. tak, jak je to určeno legislativou.

3.5 Vaše práva

Kdykoli si můžete vyžádat informace o zpracování svých osobních údajů a požádat o uplatnění těchto práv:

  • přístup k údajům, které se vás týkají
  • oprava nebo doplnění vašich osobních údajů tak, aby byly stále správné
  • vymazání osobních údajů (pokud neexistují oprávněné důvody k jejich uchování)
  • omezení zpracování osobních údajů, např. pokud byste měli stížnost ohledně správnosti osobních údajů, do doby, než ověříme jejich správnost
  • odvolání souhlasu se zpracováním údajů (např. pro účely příjmu reklamních sdělení)

V případě, že dojde ke změně této Politiky, budeme vás informovat na této stránce a budeme aktualizovat datum její poslední úpravy.

Tato Politika byla naposled změněna 17.2.2023.

Sdílet s přáteli

podravka-eshop.cz