Meni Pretraga

Impressum

Vidi na karti

Izdavač

Podravka d.d.

Korporativne i marketinške komunikacije
Ante Starčevića 32 48000 Koprivnica, Hrvatska

Tel.: +385 (0) 48 651 202
Fax.: +385 (0) 48 622 518

e-pošta: vegeta@vegeta.hr

Web: http://www.podravka.hr/

Planiranje i produkcija

Nivas d.o.o.

Zajčeva 5
10 000 Zagreb, Hrvatska

e-pošta: info@nivas.hr
Web: www.nivas.hr

Copywriting

Señor. Campañas and more.

Ulica kneza Višeslava 1
10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 (0) 95 5756 721
e-pošta: info@senor.hr
Web: www.senor.hr

 

Cvoke d.o.o.

Berislavićeva 19/1
10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 (0) 91 444 5164
e-pošta: info@cvoke.hr
Web: www.cvoke.hr

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička c. 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Marin Pucar, članovi Uprave Ljiljana Šapina, Hrvoje Kolarić, Davor Doko, Marko Đerek

Podeli s prijateljima