Meni Pretraga

Kvalitetom do
klasika

100%
kvalitetan
odabir

Pomno odabrane sirovine proizvoda koje prolaze proces visoke kontrole - od ulaska u proizvodnju do ulaska u ambalažu. 

Visoka
kontrola

Birane
sirovine

Pakovanje
proizvoda

Kvalitet i
bezbednost
hrane

Usmereni smo na proizvodnju visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda zasnovanih na dobroj proizvođačkoj praksi i na načelima upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane. 

Upravljanje je bazirano na normama, propisima i principima u skladu sa Podravkinim sistemom upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane, kao i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih. Proces kontrole kvaliteta započinje kontrolom sirovina u skladu sa važećom legislativom HR/EU i zemalja u koje Podravka izvozi svoje proizvode. Sirovine prolaze višestruku kontrolu koja obuhvata proveru ulazne dokumentacije, nadzor nadležnih inspekcijskih tela i analitičku proveru u laboratorijama Kontrole kvaliteta, Podravkinim i stranim akreditovanim laboratorijama. Verifikacija svih proizvodnih faza nastavlja se kontrolom poluproizvoda i gotovih proizvoda pre izlaska na tržište.

Tradicija više od
60 godina

50

Zahvaljujući kvalitetu, inovacijama u proizvodnji, proizvodima, komunikaciji i praćenju najnovijih nutricionističkih trendova, Vegeta je prepoznatljiva širom sveta i na pet kontinenata. 

Vegeta je osvojila i dalje osvaja srca korisnika osluškujući njihove prehrambene potrebe i želje, a uklopila se i u pojedine nacionalne kuhinje.

Podeli s prijateljima